Liên thông » Khu vực phía Bắc

Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển sinh Đại học liên thông năm 2017

 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông các ngành Y đa khoa, Dược sĩ, Điều dưỡng và Xét nghiệm y học năm 2017


          Xem chi tiết thông báo tuyển sinh tại đây

 

Các bài khác

ĐH Hùng Vương tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2016
Ban quyen 2008 - 2014 @ Cong ty Co phan Ho tro Giao duc Tinh Hoa